E- Arşiv

E-Arşiv Nedir?

e-Arşiv faturası bir elektronik fatura türüdür. Bu faturayı e-Arşiv uygulaması aracılığı ile oluşturup müşterinize iletebilirsiniz.

Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv’in e-Fatura’dan Farkı Nedir?

Bu iki elektronik fatura türü sıklıkla karıştırılmaktadır. Temelde bu iki fatura şu şekilde ayrılabilir:

* e-Fatura’yı, e-Fatura kullanıcısı olan müşterinize,

* e-Arşiv’i, e-Fatura kullanıcısı olmayan müşterinize gönderebilirsiniz.

Örneğin; e-Fatura’ya geçmemiş bir tüzel kişiye ya da son kullanıcınıza e-Arşiv gönderirsiniz

e-Arşiv Avantajları

Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması

Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim

Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı

Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı

Uluslararası standartlara uyum

Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar

Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı